OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Prima Pagina
Noutati
Servicii
Legislatie
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.roSERVICII SALARIZARE

1.Intocmirea pe baza foilor de prezenta (pontaje) a statelor de salarii colective si individuale (fluturasi) , atat pentru avansurile acordate,cat si pentru plata drepturilor salariale la lichidare.

2.Intocmirea ordinelor de plata bugetare aferente salariilor.

3.Intocmire si depunere la organele abilitate a urmatoarelor declaratii lunare:
-Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;
-Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de  plata la bugetul asigurarilor sociale de stat;
-Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la fondul national unic de asigurari  sociale de  sanatate.
-Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul statului(declaratia 112)
-Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul   FonduluiNational Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii
-Declaratie fiscala privind stabilirea comisionului ITM
-Fise fiscale,

 

ADMINISTRARE DE PERSONAL

- Întocmirea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale si a deciziilor;
- Actualizarea si transmiterea registrului unic de evidenţă al salariaţilor;
- Generarea adeverinţelor pentru angajaţi;

 

SERVICII PRIVIND INTOCMIREA DECLARATIILOR INTRASTAT
Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană.

În momentul în care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor între această ţară şi celelalte state membre UE dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri.

Pentru a înlocui această sursă de date, a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimb de bunuri cu alte state membre UE. Acest sistem statistic este operaţional de la 1 ianuarie 1993 la nivelul Uniunii Europene şi are la bază o serie de Regulamente care se aplică în toate statele membre UE. În prezent sunt în vigoare Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ între statele membre UE şi Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004.

  • permit cunoaşterea volumului schimburilor internaţionale ale fiecărei ţări;
  • stau la baza calculului indicatorilor macroeconomici care evidenţiază evoluţia economică şi socială a unei ţări;
  • sunt utilizate pentru fundamentarea politicilor comunitare în diferite domenii (politici comerciale, monetare, vamale etc) şi pentru determinarea cotei din bugetul comunitar care îi revine fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene.

Sistemul Intrastat a devenit operaţional începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeana. Declaraţia statistică INTRASTAT este completată de toţi operatorii economici ale căror importuri şi/sau exporturi din/către statele membre ale Uniunii Europene depăşesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinţă.

Există două categorii de operatori:

  • operatorii economici care în anul anterior au depăşit pragurile valorice stabilite pentru anul în curs vor transmite declaraţia Intrastat pentru toate lunile anului;
  • operatorii economici care depăşesc pragurile valorice în cursul anului, transmit declaraţia Intrastat începând cu luna în care au fost depăşite pragurile valorice.

Pragurile reprezintă limita valorică a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile statistice se stabilesc separat şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

Informaţiile privind pragurile valorice INTRASTAT se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare.
Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2008 sunt:

  • pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON
  • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie să transmită lunar la INS, în format electronic, o declaraţie statistică în care sunt folosite următoarele noţiuni specifice:

  • introducere de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene;
  • expediere de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.