OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Prima Pagina
Noutati
Servicii
Legislatie
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.ro

Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.01.2020

 Potrivit HG 935 din 13 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie va crește de la 2080 de lei la 2230 de lei, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.
Pentru personalul încadrat pe funcții unde sunt necesare studiile superioare, salariul de bază minim brut pe țară rămâne la suma de 2.350 de lei.
Pentru construcții, salariul minim rămâne 3.000 de lei


 

Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.01.2019

 

În Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

  Prin excepție, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

  

Majorarea salariului minim pe economie la 1900 lei incepand cu 01.01.2018

 Conform HG nr. 846/29.11.2017, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, incepand cu 01.01.2018 salariul minim pe economie  creste  de la 1450 de lei la 1900 de lei, pentru un program complet de lucru de 166,66 ore in medie pe luna in anul 2018, reprezentand 11,4 lei/ora.

 

OMFP 2343/2017 procedură contracte de munca cu timp parțial ,declarația pentru CIM-uri cu timp parțial se depune in fiecare lună

 

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2343 din 31 August 2017 – privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din ale carui prevederi mentionam:

– Potrivit prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul câştigului lunar brut din salarii, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) datorate de angajatori este salariul minim brut pe ţară, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

– Conform art. 140 alin. (3) lit e), prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

– În scopul aplicării excepţiei, salariaţii au obligaţia de a depune lunar (până pe data de 5 a lunii următoare) la fiecare angajator (cu excepţia acelora la care venitul brut depăşeşte salariul minim) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară.

– Pentru veniturile aferente lunii august declaraţia pe propria răspundere se depune până pe data de 10 septembrie 2017.

– Fiecare angajator va elibera salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut realizat.

 
 

Majorarea salariului minim pe economie la 1450 lei incepand cu 01.02.2017

 

  Conform HG nr. 1/06.01.2017, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 incepand cu 01.02.2017 salariul minim pe economie  creste  de la 1250 de lei la 1450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore in medie pe luna in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »