OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Prima Pagina
Noutati
Servicii
Legislatie
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.ro

Toate documentele sunt in format Adobe PDF Dowload Adobe Reader
2013:
Anexa nr. 2 din HG nr. 2252013 - Tarif risc din 01-06-2013
Codul Muncii - 2013
Legea 62_2011 dialogului social
Plan conturi 2013
2010:
Procedura de lucru privind intocmirea si eliberare adeverintelor si certificatelor de catre ITM in 2010 modificarea salariului minim brut la nivel national
Model de adeverinta de vechime ITM anexa 2 - Comision 0,75%
Model de adeverinta de vechime ITM anexa 1 - Comision 0,25%
Ordinu 1024 din 22.11.2008 privind tarifele ITM
2008:
- Hotararea Guvernului nr1.051-2008 modificarea salariului minim brut la nivel national
2006:
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 100 / 2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru completarea carnetelor de muncă
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 99 / 2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei-inventar privind comisionul datorat pentru completarea carnetelor de muncă
- Hotrâre de guvern nr. 234 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005
- Hotrâre de guvern nr. 161 / 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
2005:
- Ordinul 19 din 7 ianuarie 2005 deducerea personala
- Legea nr. 403 / 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999
- Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă
- Hotrâre de guvern nr. 1766 / 2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2004:
- Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ
- Hotrâre de guvern nr. 2346 / 2004 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
2003:
- Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 64 / 2003 privind aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă
- Hotrâre de guvern nr. 247 / 2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
- Ordonanta de urgenta nr. 96 / 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
- Legea nr. 252 / 2003 privind registrul unic de control
2002:
- Hotrâre de guvern nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea nr. 544/2001
- Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale
- Ordonanta nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
2001:
- Hotrâre de guvern nr. 384 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000
- Hotrâre de guvern nr. 1320 / 2001 privind înfiintarea si organizarea Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă
- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
2000:
- Legea nr. 156 / 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
- Legea nr. 19 / 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
1999:
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 747 / 1999 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi modul de ţinere a evidenţei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999
- Hotrâre de guvern nr. 767 / 1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
- Legea nr. 108 / 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
- Legea nr. 210 / 1999 privind concediul paternal
- Legea nr. 203 / 1999 privind permisele de muncă
- Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarului public
- Legea nr. 130 / 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
1998:
- Legea nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masă
1976:
- Ordinul M.M.S.S.F. nr. 136 / 1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidenţă a carnetului de muncă
- Decret nr. 92 / 1976 privind carnetul de muncă